Disclaimer

Vis Club de Meeren is een non profit hengelsport organisatie die waarde hecht aan het oorspronkelijke “vissersgevoel” dat ons ooit voor het eerst naar de waterkant heeft gelokt. Een groep enthousiaste vissers heeft de handen ineen geslagen met het doel dit gevoel met u te delen.

De inkomsten die worden gewonnen middels de verkoop van vergunningen en het verzorgen van viswedstrijden blijven binnen Vis Club de Meeren. Ze geven ons de kans een prachtige oude zandafgraving te beheren en door te ontwikkelen tot hengelsport locatie voor fijnproevers. Een plek waar rust, historie, avontuur en plezier samenkomen.

De plas waar al deze activiteiten plaatsvinden wordt door ons gedeeld met duikclub Sea Devil Mill en het bedrijf Thijssen Dredging Equipment B.V. Dit heeft als gevolg dat we rekening moet houden met eventuele veranderingen binnen deze locatie waar wij geen directe controle over hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze leden en gasten daar geen hinder van ondervinden en proberen hier ook op toe te zien.

Vis Club de Meeren spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op de website. Vis Club de Meeren behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet actueel zijn, dan aanvaardt Vis Club de Meeren geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Vis Club de Meeren garandeert niet dat de naar haar gestuurde emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken daarvan.

Vis Club de Meeren aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderzinds wordt verwezen.

Onze huisstijl, het logo, foto's, video's en de inhoud van deze website zijn eigendom van Vis Club de Meeren. De getoonde fotografie blijft eigendom van de maker en wordt met zijn of haar toestemming gepubliceerd.

De Meeren copyright ® 2023| Disclaimer